Friday, October 6, 2017

మంచి మాట!!!

మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకోవటం క్షమించిరాని తప్పు అవుతుంది!!!

తిన్న కంచంలో చెయ్యి ఎందుకు కడగకూడదో తెలుసా మీకు ?

తిన్న కంచంలో చెయ్యి కడగకూడదు అని మన పూర్వికులు చెప్పేవారు అలా చెప్పటానికి కూడా ఒక కారణము ఉన్నది అదేమిటంటే చాలా మంది తిన్న వెంటనే అదే కంచంలో...