Sunday, September 17, 2017

మంచి మాట!!!

కొన్ని సార్లు మాటలు కన్నా మౌనమే
మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది!!!

తిన్న కంచంలో చెయ్యి ఎందుకు కడగకూడదో తెలుసా మీకు ?

తిన్న కంచంలో చెయ్యి కడగకూడదు అని మన పూర్వికులు చెప్పేవారు అలా చెప్పటానికి కూడా ఒక కారణము ఉన్నది అదేమిటంటే చాలా మంది తిన్న వెంటనే అదే కంచంలో...